Hizmetlerimiz - Samsun İş Güvenliği Danışmanlık - Fatih Turan Alkan

Ara
İçeriğe git

Ana menü:

Hizmetlerimiz

DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

* Öngördüğünüz süre içinde iş yerinize ait uygulama modelleri oluşturmayı,
* Hazır oluşturulmuş paket projeler değil, bilgi, bulgu ve deneyimlerimizi paylaştığımız, bizden sonra da iyileştirerek geliştireceğiniz sistemler kurmaya rehberlik etmeyi,
* Proje boyunca çalışma süremizi zamanla sınırlamadan projenin gerektirdiği dinamik yapı ile uyumlu tutmayı,
* Gelişim süresine bağlı olarak zamanla danışmanlık desteğimizi azaltacak yapılanmayı sağlamayı;

"İlkemiz Olarak Benimsiyoruz..."

YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI

Mevcut durum değerlendirmesi,
* Risk değerlendirmesi,
* Proje denetim ve gözetim,
* Proje alanları içinde, faaliyet gösterecek tüm firmaların ve çalışan tüm personelin bilgili, bilinçli, planlı çalışmasını yürütürken, güvenli ve sağlıklı bir iş düzenini sağlamak için uyulması ve uygulanması gereken kuralların saptayarak; İş kazalarını, meslek hastalıklarını, ve trafik kazaları ile zararlarını;

"En alt düzeye indirerek can ve mal emniyetini sağlamayı hedefliyoruz..."ÇALIŞMA SÜRECİNDE

* Proje başlangıcında hazırlanması gereken yasal izinlerin takibi,
* Sağlık güvenlik planını hazırlanması,
* İşyeri risk analizlerinin hazırlanması,
* Acil eylem planı oluşturulması,
* İş sağlığı ve güvenliği kurulunun oluşturulması,
* İş güvenliği eğitimlerinin verilmesi,
* Müteahhit ve taşeronların günlük ve haftalık izin sistemi ve risk analiz sisteminin oluşturulması,
* Proje süresinde yürütülecek haftalık veya gerektiğinde yapılan koordinasyon toplantılarına katılarak gereken desteğin sağlanması,
* Saha gözlemleri sırasında güvensiz durum veya davranışların tespit edilmesi durumunda yetkili kişilere düzenli raporlanma sağlanmaktadır.

"Çalışanlarınızla birlikteyiz..."EĞİTİM HİZMETLERİMİZ

Eğitim ihtiyaçlarınız doğrultusunda; Eğitimin amacını, içeriğini, uygulama yöntemini ve değerlendirmesini işyeriniz koşullarına göre birlikte planlamak ve uygulamak ilkelerimizdendir.
* Eğitim ihtiyaçlarını belirleme,
* OHSAS 18001 İş Sağliği ve Güvenliği Yönetim Sistemleri eğitimi,
* İş güvenliği eğitimleri,
* Risk analizi,
* Kaza/olay raporlama,
* Davranış odaklı iş güvenliği,
* Acil durumlara hazırlık ve müdahele,
* Endüstri hijyeni,
* Mevzuat eğitimleri,
* Ergonomi,
* Bilgi beceri eğitimleri.

"Kaliteli eğitim; kazaları önlemede ilk adımdır..." 
İçeriğe dön | Ana menüye dön