Makale - Mevzuat, Makale ve Haberler - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Samsun İş Güvenliği Danışmanlık - Fatih Turan Alkan

Ara
İçeriğe git

Ana menü:

Her Gün 3 İşçi Ölüyor

Yayınlayan içinde Makale · 27/10/2014 22:21:00
İş Güvenliği Uzmanı Fatih Turan Alkan “Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) raporlarına göre ülkemiz iş kazasının en fazla olduğu ülkeler arasında, Avrupa’da lider konumunda, dünya ölçeğinde de 3’üncü sırada yer alıyor. Rapora göre, Türkiye’de 2010 yılında 62 bin 903 iş kazası olmuş. İş kazalarının yüzde 72’si, 50’den az işçi çalıştıran işyerlerinde meydana geliyor. Her 6 dakikada bir iş kazası oluyor ve her 2.5 saatte bir, 1 işçi sakat kalıyor.

Bunlardan 1.000 kadarı ölümlü iş kazası. Günde ortalama 3 işçi ölüyor. Kısacası iş sağlığı ve güvenliği yönünden durum bu kadar vahim. İş kazalarının hemen hemen her iş kolunda oluş sebebi iş sağlığı ve güvenliğinin önleyici özellikte yeterince sağlanmayışı.

Bu konuyla ile ilgili işçi sendikaları, İLO vs. gibi iç ve dış baskı grupları İş Kanunu’ndan ayrı sadece iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren bir yasanın hazırlanmasını, yasada risk değerlendirilmesinin ön plana çıkarılmasını ve önleyici özellikte olmasını talep ediyordu. Bu talep çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 30.06.2012 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliğini Kanunlaştırdı.” dedi.

Risk değerlendirmesi şart
İş yerlerinde risk değerlendirmesinin şart olduğunu belirten Alkan, “İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapacak veya yaptıracak. Risk değerlendirmesinde; belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu, kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi, işyerinin tertip ve düzeni gibi konular dikkate alınacak.
İşveren; çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlayacak, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapacak. İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izleyecek ve denetleyecek. İşveren; çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirecek. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri yazılı olarak bildirecek.” Şeklinde konuştu.

Cezalar ağırlaştırıldı!
Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi, teftişi, bakanlık iş müfettişlerince yapılacağını, işyerindeki bina ve eklentilerde, çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde, bu tehlike giderilinceye kadar, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulacağını ve işveren işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara işverenlerin ücretlerini ödemekle veya aynı ücretle başka bir iş vermekle yükümlü olduklarını belirten Alkan; “Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverene, her bir yükümlülük için 2 bin TL, iş yerinde iş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her kişi için 5 bin TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktarda, diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene 2 bin 500 TL, risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3 bin TL, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumlarına ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olan işverene 5 bin TL, büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene 50 bin TL, güvenlik raporunu hazırlayıp bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçiren, izin verilmeyen işyerini açan veya durdurulan işyerinde faaliyetini sürdüren işyerine 80 bin TL idari para cezası uygulanacağını” kaydetti.

Makale kaynakları:İçeriğe dön | Ana menüye dön