Metin Kutusu:

ÖNCE GÜVENLİK

 

             Sağlık ve güvenlik, özel hayatımızda olduğu kadar iş hayatımızda da yaşam kalitemiz için vazgeçilmez unsurlardır. Çalışma ortamında kaliteyi arttırmaksa, bilinçli ve sistemli İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ  sisteminin uygulanmasıyla sağlanabilir.

             Kanunlara adaptasyonunuzu nasıl sağlayacaksınız ve siz ve şirketinizi koruyan bir sistemi nasıl kuracaksınız? Bunun cevabı kaza, mahkemelik olay, ve zaman kaybı riskini azaltabilen bir yönetim sisteminin uygulamaya konmasıdır.

             SAMSUN İŞ GÜVENLİĞİ, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSİG) kurmada size etkin ve tarafsız belgelendirme hizmeti sunmaktadır.

Metin Kutusu: Metin Kutusu: İLETİŞİM

İş Güvenliği Uzmanı
Jeoloji Mühendisi
Fatih Turan ALKAN

Tel	: 505 278 61 22
	  536 258 30 74
	  362 435 00 89
Faks	: 362 435 00 52

Mail	: ftalkan@hotmail.com

Adres	: 19 Mayıs Mah. Ağabali Cd.
	   No:1/3 Kızılay İş Hanı
	   İlkadım—SAMSUN

HİZMET ALANIMIZ

 

İş Güvenliği Organizasyonu                             :

 

             İş Güvenliği ile Görevli Mühendis

             İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

             İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantıları

             İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Kararları

             Risk Değerlendirmesi

             İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

             İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği

             Çalışma Talimatları

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri                   :

 

             Yıllık Eğitim Planı

             Eğitimin Belgelendirilmesi

           İşlere Yönelik Özel Eğitim

 

İş Güvenliği Gözetim ve Denetimi         :

 

           İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği denetimi

           Çalışma İzni Sistemi

           Diğer İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları

 

Jeoloji ve Jeoteknik                                :

 

           Zemin Etüdü

           Su Sondajı

           Arama Kullanma Ruhsat İşlemleri

           Jeofizik Çalışmaları

           Jeoteknik Etütler

           Diğer Jeolojik ve Jeoteknik Çalışmaları

“İş Kazaları; İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin önceden alınmaması nedeniyle oluşmaktadır ve bu kazaların büyük bölümü işçilerin sakat kalması yada ölmesi ile sonuçlanmaktadır.”

“"İş güvenliği bilgi ve tecrübe işidir"

Resim Yükleniyor...Resim Yükleniyor...

Ana Sayfa